Yswiriant Personol

Mae Rees Astley yn cynnig amrediad rhagorol o yswiriant personol.

Mae ein tîm o staff sy’n gweithio ym maes Yswiriant Personol yn barod iawn eu cymorth ac yn hapus i drafod eich anghenion; maent yn arbenigo mewn yswiriant personol o bob math, gan gynnwys Adeiladau a Chynnwys, Yswirio Cerbydau, Yswiriant Teithio, Damwain a Salwch a Gwerth Net Uchel i bobl sy’n berchen ar geir a gweithiau celf gwerthfawr.

Ar ôl trafod a deall eich anghenion, byddant yn rhoi cyngor i chi ac yn argymell polisi/polisïau sy’n addas i’ch amgylchiadau personol.

Gan ein bod yn gweithio’n annibynnol o ddarparwyr yswiriant, gallwch fod yn sicr o gael y polisi cywir am bris cystadleuol.

Esiamplau o yswiriant personol a gynigir:

  YSWIRIANT CARTREF
 • Adeiladau
  Castell pawb yw ei gartref, a beth bynnag fo maint eich castell, gellir dibynnu ar staff Yswiriant Personol Rees Astley i ofalu am eich holl anghenion yswiriant.
 • Cynnwys eich Cartref
  Castell pawb yw ei gartref, a beth bynnag fo maint eich castell, gellir dibynnu ar staff Yswiriant Personol Rees Astley i ofalu am eich holl anghenion yswiriant.
 • Busnes Cartref
  Mae’n hawdd camddeall a meddwl fod eich offer a deunyddiau busnes yn dod o dan bolisi eich cartref; ac os byddwch yn gwneud hawliad ar yswiriant eich cartref, efallai nad yw lefel y polisi’n ddigonol i dalu’r hyn sydd ei angen arnoch.

 • YSWIRIO CERBYDAU
 • Cerbydau
  Mae tîm Rees Astley yn brofiadol iawn o safbwynt gwybodaeth am y farchnad yswirio cerbydau, a gallwn drefnu polisi ar unwaith dros y ffôn ar gyfer cerbyd personol, cerbydau’r teulu, ceir clasur neu berfformiad, faniau bach, bysiau mini a cherbydau at ddefnydd hamdden.
 • Beiciau Modur
  Mae tîm Rees Astley yn brofiadol iawn o safbwynt gwybodaeth am y farchnad yswirio cerbydau, a gallwn drefnu polisi ar unwaith dros y ffôn ar gyfer cerbyd personol, cerbydau’r teulu, ceir clasur neu berfformiad, faniau bach, bysiau mini a cherbydau at ddefnydd hamdden.

 • MATHAU ERAILL O YSWIRIANT
 • Gwerth Net Uchel
  Mae’r yswiriant Gwerth Net Uchel arbenigol sydd ar gael gennym yn cynnig polisi y gellir ei deilwra ar gyfer eich asedau gwerthfawr. Bydd tîm Rees Astley yn asesu ac yn gwarantu bob achos unigol, yn seiliedig ar eich gofynion penodol.
 • Damwain a Salwch Personol
  Rydym yn sylweddoli’r straen a achosir pan fydd aelod o’r teulu’n sâl neu wedi cael damwain; deallwn hefyd y gall arwain at oblygiadau ariannol difrifol.
 • Teithio
  Mynd ar wyliau? Cofiwch drefnu yswiriant teithio.