Amdanom Ni

Cefndir Rees Astley

Brocer Yswiriant Annibynnol Cofrestredig gan yr AYA yw Rees Astley.

Eisiau gwybod mwy amdanom? Cymerwch gip ar ein fideo.

Rydym yn cyflenwi ystod eang o yswiriant busnes i fusnesau bach a chanolig eu maint, cwmnïau corfforaethol a grwpiau o gwmnïau ers dros bedwar deg o flynyddoedd.

Mae gennym swyddfeydd yn Aberystwyth, Y Drenewydd a'r Amwythig, ac rydym wedi ennill cydnabyddiaeth fel un o brif gwmnïau yswiriant Canolbarth a Gorllewin Cymru, Sir Amwythig a Gorllewin Canolbarth Lloegr.

Trwy fod yn aelod o Willis Towers Watson Networks gallwn fanteisio ar allu'r cwmni i brynu gwasanaethau; mae Willis Towers Watson Networks yn frocer yswiriant blaengar byd-eang. Rydym yn gweithio'n galed ar ran ein cleientiaid i gael y polisi cywir gan y cwmni yswirio am bris rhesymol.

Mae gennym dros dri deg o staff cymwys, y mwyafrif ohonynt wedi ennill cymhwyster Tystysgrif mewn Yswiriant; yn ogystal mae rhai wedi ennill cymhwyster Uwch ac mae pob aelod o'n staff yn dilyn hyfforddiant proffesiynol parhaus. O safbwynt cleientiaid, mae hyn yn golygu fod y cyngor a roddir, boed yn fater busnes neu bersonol, mor gyfredol a chywir ag sy'n bosib a chaiff ei gyflwyno ichi mewn Cymraeg (neu Saesneg) clir.

Trwy ein cylchlythyrau rheolaidd, sy'n llawn gwybodaeth, mae perchnogion a rheolwyr busnesau yn cael y newyddion diweddaraf o ran newidiadau o fewn eu diwydiant neu alwedigaeth er mwyn cael cyngor pwrpasol ar eu polisïau.

Os hoffech drafod eich yswiriant gyda ni, boed yn fach neu'n fawr, busnes neu bersonol, cysylltwch ag un o'n staff - rydych yn siŵr o gael cyngor dibynadwy.